خسارت ۲۱۵ میلیارد ریالی سیل به راه‌های سمنان


Go to top