حضور ۴۸ درصدی مردم در انتخابات بدون هیچ مشوقی صورت گرفت/ فرایند ۲۰ ساله تحریم انتخابات شکست خورد

Go to top