حسینی: مردم باید در فروش نفت سهام دار باشد/ شاید تورم ۴۰ درصدی داشته باشیم

Go to top