حسینی: به افرادی رای دهیم که شایستگی، توانایی و کفایت لازم را داشته باشند

Go to top