حسنوند: مصرف برق روشنایی معابر ۲ درصد است/ لغو مجوز همه ماینرها و برخورد قضایی و انتظامی با آنها

Go to top