جهانگیری: قطعنامه شورای حکام تاثیر جدی بر شرایط کشور ندارد

Go to top