جهانگیری: اضافه شدن تولید برق غیرممکن است/ باید مراقب تأمین آب شرب در پاییز باشیم

Go to top