جشن قهرمانی در ومبلی لندن با پرچم فلسطین /اعتراض لستر به حمله‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی

Go to top