تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی تنها راه بی اثر کردن تحریم‌ها است

Go to top