تکلیف تعطیلی خودروسازان مشخص شد/قطعه سازان هم به تعطیلات تابستانی می روند

Go to top