توزیع بیش از ۱۰۰میلیارد کمک مومنانه در استان اردبیل/ قرارگاه شهید سلیمانی گام‌های موثری در کنترل کرونا برداشته است


Go to top