تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، تغییر سیاست‌های کلان در قبال ایران نیست/ بخشی از مشکلات ناشی از سوءمدیریت است


Go to top