تعداد بیماران کرونایی بستری جدید در کرمانشاه به زیر ۱۰۰ نفر کاهش یافت

Go to top