تظاهرات هزاران نفری استرالیا در همبستگی با فلسطین و محکومیت «یوم‌النکبه»

Go to top