تظاهرات مردم آلمان در حمایت از فلسطین/حمایت سخنگوی مرکل از صهیونیست ها

Go to top