تظاهرات در کویت و قطر برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین


Go to top