تشکیل کارگروه رفع موانع احداث نیروگاه و کاهش قطعی برق/ دولت منابع هدفمندی یارانه‌ را به وزارت نیرو نداد

Go to top