تذکر یک نماینده درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها/ قالیباف: هیات نظارت با دقت عمل کند

Go to top