تجهیز بالگردهای سپاه به موشک نقطه‌زن جدید/ قائم ۱۱۴ عملیاتی شد

Go to top