تجاوز آمریکا به عراق و سوریه نشان دهنده خوی جنگ‌طلبی آمریکا در دوران بایدن است

Go to top