تأیید ۲۷ کاندیدای رد صلاحیت شده شورای شهر در هیأت نظارت استان/ ۱۱۳ نفر در مجموع رد صلاحیت شدند

Go to top