تأیید صلاحیت بیشتر کاندیداها از سلایق گوناگون/ شایعات ناجوانمردانه بخاطر ردصلاحیت متخلفان بود

Go to top