تأکید ۱۰ حزب مصری بر لزوم حمایت قاهره از انتفاضه فلسطین

Go to top