تأکید قالیباف بر تعامل با دولت/ مجلس برای اصلاح ساختار بودجه مصمم است

Go to top