بیش از ۳۷ هزارمتر مربع از زمین‌های روستای زرنان آزاد سازی شد/ خطر کمبود منابع آبی در کشت تابستانه کشاورزان

Go to top