بیانیه بسیج دانشجویی ۲۱۴ دانشگاه/ اقدامات تروریستی در افغانستان با هدف مشروعیت‌بخشی به حضور اشغالگران انجام می‌شود

Go to top