برسی سیاست‌های سنجش و پذیرش کنکور/ پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه های جدید خواهد بود

Go to top