بحران خشکسالی کردستان را تهدید می‌کند/خسارت ۵ هزار و ۴۰۰ میلیاردی خشکسالی در استان

Go to top