بحران بی‌آبی در دشت ممنوعه شهریار/ در هر ثانیه ۱۵۰۰ لیتر پساب هدر می‌رود

Go to top