بایدن: به گفت‌وگو با فلسطینیان و اسرائیل برای تحقق آتش‌بس ادامه می‌دهیم

Go to top