باقری: مذاکره با سرمایه‌داران کلان و اعمال مقررات فنی راه چاره نجات بورس است

Go to top