بازگشت ۲۰ واحد صنعتی تعطیل استان زنجان به چرخه تولید/ صیانت از اشتغال ۵ هزار نفر


Go to top