انباشت ۵۰ هزار تن سیب درختی در سردخانه‌های آذربایجان‌غربی/صادرات سیب با مشکل مواجه شده است

Go to top