امر به معروف و نهی از منکر، دیده‌بان جامعه است

Go to top