اعلام انزجار طلاب و روحانیون از جنایات استکبار در افغانستان و فلسطین

Go to top