اعلام آمادگی ایران برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله ترکیه


Go to top