اعطای وام ۳۰۰ میلیون تومانی به استخرهای ورزشی/ رسانه ها تخلفات کرونایی را انعکاس دهند

Go to top