اداره امور دینی مسلمانان قرقیزستان حمله به مسجد الاقصی را محکوم کرد

Go to top