اجازه زیر سؤال رفتن مدیریت شهری را نمی‌دهیم/ انتقاد رئیس شورای شهر اصفهان از تأخیر حضور اعضا

Go to top