ابراز امیدواری روحانی درباره اجرای به موقع تعهدات طرف‌های مقابل بر اساس برجام

Go to top