آیت الله غروی: با بسته شدن مساجد در ایام کرونا مخالف بودیم

Go to top