آیت‌الله رئیسی: بانیان وضع موجود، مدعی تغییر نباشند

Go to top