آیا شرط امتحانات حضوری رعایت می‌شود؟/ روایت عدم تحقق «حداکثر ۳۰ دانش‌آموز در هر مدرسه»

Go to top