آمار حضور گردشگران سلامت در مشهد در ایام بحران کرونا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است/ خسارت هزار میلیاردی کرونا به گردشگری سلامت

Go to top