آخرین آمار کرونا در اردبیل| افزایش شمار ترخیص بیماران نسبت به بستری/ ۶۷ بیمار بدحال تحت مراقبت ویژه هستند

Go to top