آبروریزی قطعی برق برای دولت روحانی/ برای جلوگیری از تکرار خاموشی در سال‌های بعد برنامه ریزی شود

Go to top